ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Ελληνικά βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Το γραπτό που επισυνάπτεται, αποτελεί απλώς ένα δείγμα του επιπέδου που αναμένεται να κατέχουν τα παιδιά και δεν είναι δεσμευτικό σε σχέση με τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο.

ΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ


Για την εξέταση αυτή απαιτείται από τους μαθητές να κατέχουν σε άριστο επίπεδο την ύλη της ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, όπως και του ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ που διδάχτηκαν σ' όλες τις τάξεις του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Τα δύο αυτά θέματα μπορούν να εξεταστούν μέσα από ανεξάρτητες μεταξύ τους ασκήσεις ή μέσα από κείμενα όπου οι ασκήσεις αυτές ενσωματώνονται με μια σειρά άλλων ερωτήσεων. Θα πρέπει να τονιστεί πως η ικανότητα της ορθής χρήσης της Γραμματικής και του Συντακτικού ελέγχεται και αξιολογείται και μέσα από τις μικρές ή μεγαλύτερες απαντήσεις τις οποίες θα πρέπει να δώσει ο μαθητής/η μαθήτρια, όπως και με τη συμπλήρωση κενών ή την επιλογή της σωστής απάντησης (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής).

 Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει  κείμενα πεζά ή και ποιητικά  από λογοτεχνικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά ή άλλες πηγές (π.χ. διαδίχτυο ). Σκοπός είναι να διαγνωστούν και οι γνώσεις των βασικών δομών της γλώσσας, αλλά και η κατανόηση γενικότερων ή επιμέρους θεμάτων, η ικανότητα των υποψηφίων να εξάγουν συμπεράσματα, να δίνουν μια δική τους κριτική, να γράφουν αντίθετα, συνώνυμα, παράγωγα λέξεων, να καθορίζουν το ύφος ενός κειμένου, να χαρακτηρίζουν πρόσωπα ή καταστάσεις κλπ.

 Επιπλέον, σκοπός του εξεταστικού δοκιμίου είναι να ελέγξει την ικανότητα των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης αλλά και εκτενούς λόγου. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τους υποψήφιους μαθητές να αναπτύξουν ένα θέμα (περιγραφή / αφήγηση) παρουσιάζοντας καλή χρήση του σχετικού με το θέμα λεξιλογίου και ακολουθώντας σωστή σύνταξη και δομή.

Σημαντική παράμετρο στην αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί η ικανότητά τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της άσκησης.

Τονίζεται ότι η Αγγλική Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει γνώσεις και ικανότητες των υποψηφίων με όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο κάθε φορά.

Sample Papers

 
  Sample Paper
 
  Sample Paper 2
 
  Greek Diagnostic Paper Sample

Entrance Exams - Greek Past Papers

​Entrance Exams - Diagnostic Greek Past Papers
.
Follow on Social Media